Cíl naší tvůrčí spolupráce je Váš maximální užitek z webu

Co největší užitek webu.

Nabízím vzájemnou kreativní spolupráci vedoucí k co největší užitečnosti webu pro Vaše potřeby. Nejprve se Vás zeptám, co by jste si představovali, cíl který má web plnit, jaké stránky a množství se má vytvořit. Zjistím Vaše představy o přehlednosti a propojení a všechny další možné požadavky. Následně Vám nastíním realizovatelnou představu.

Mojí vizí je spolupráce a vzájemné obohacování se nápady, při tvůrčí činnosti s cílem dosáhnout Vašich představ a cílů ke kterým si stránky pořizujete.

Osobní setkání, nebo on line

Osobní setkání při konzultacích šetří čas a zabraňuje možným nedorozuměním, přesto i pouhé internetové rozhovory vedou k cíli a práce právě se mnou na Vašich stránkách se Vám vyplatí.

Ovšem je i možné stručně nastínit Vaše potřeby a všechny detaily nechat pouze na webmasterovi.

Aktualizace a inovace webu.

Jsem připravený dál podporovat Vaše webové stránky za dohodnutých podmínek k vzájemné spokojenosti. Také jsem připravený Vás obeznámit s možností vlastní aktualizace přes formuláře a dojít s Vámi k nejvýhodnějšímu provozu stránek k pořizovací ceně.

 
Webmaster © Vlado Matuška VladoMatuska@seznam.cz