Osobní životní postoje Vašeho webmastera

O lidské společnosti.

Člověk je sociální tvor, který tvoří různé společenské skupiny, ať už se jedná o fanoušky fotbalového klubu, slavného herce, přes organizace vytvořené pro dosažení cíle skupiny, nebo cílů lidí ve skupině (ne zřídka rozdílných cílů skupiny a jednotlivce v ní) až po stát. Z toho vyplývají mnohé rozporné jevy ve společnosti. Například potřeba chránit práva a materiální statky i sociální vymoženosti každého jednotlivce ve skupině a z toho plynoucí tvorba právních, nebo morálních pravidel. S tím je ovšem v přímém rozporu touha téměř každého jedince vyzískat výhody na úkor ostatních členů ve skupině.

Proto vznikají psané a nepsané možnosti, jak právní a morální pravidla obcházet. A tak se splétá složitá struktura pravidel a podpravidel a proti tomu všeobecně tolerované principy, jak každou morální, nebo právní zásadu obejít.
Čím porušíte svrchnější pravidlo tím je jedinec tvrději potrestaný a naopak, čím spodnější, tím je potrestaní mírnější až žádné.
Konkrétním příkladem je ozbrojený bankovní lupič, bankéř nucený trávit život na Karibském ostrově, nebo jeden bývalý předseda vlády. Dalším konkrétním příkladem je třeba pravda, jako morálně správná vlastnost. Přitom je mnoho úřadů kdy se předpokládá a všichni vědí, že k nim jednotlivci budou přicházet se lží. Ti kteří tak neučiní boudou za pravdu potrestáni. Stejně tak v partnerském namlouvání, při ucházení o práci a v mnoha jiných lidských činnostech.

Postoj k lidské společnosti.

Jsem člověk s osobností, která neumí a možná ani nechce umět obcházet už svrchní morální, etická, právní pravidla a zásady. Z toho důvodu se mi žije ve společnosti velice a těžce. Mohu si v podstatě vybrat z dvou možností, porušovat už svrchní pravidla a stát se kriminálníkem. Což ovšem nedokáži. Druhou možností naopak už svrchní pravidla neporušovat a ani všeobecně neobcházet, ale dodržovat je. V životní praxi pak dochází k těžkému souznění s lidmi, protože mě společnost za dodržování trestá, jak materiálně tak společensky. Jedinou možností jak zůstat dobrým člověkem je prosadit svoje produkty i mimo sociální praktiky spolupráce - něco šedého za šedé a tedy spolupráce na obcházení pravidel a proklamovaných morálních zásad.

 
Webmaster © Vlado Matuška VladoMatuska@seznam.cz